TemplateBanner

Velkommen til Nittedal Kirkestue

Henvendelser om booking eller andre spørsmål om leie av Nittedal kirkestue sendes på mail til:Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

Oppdatert informasjon om Corona i Nittedal finner du på nettsidenWWW.NITTEDAL.KOMMUNE.NO

Det har skjedd store ting ved den gamle Nittedal kirke (fra 1869) sør i bygda vår. På dugnadsbasis er det reist en kirkestue i to etasjer på til sammen 750m2. Tomta grenser til kirkens parkeringsplass og kirkegården. Uten statlige eller kommunale midler, alt har skjedd gjennom privatpersoners givertjeneste, firmagaver og dugnadsinnsats. En stiftelse står som eier av bygningen og sørger for driften.

grunnsten_smFor drøyt 20 år siden startet en arbeidsgruppe med å realisere tanken om å skaffe tjenelige lokaler i tillegg til den gamle Nittedal kirke. Det var behov for lokaler til alt som skal foregå utenom selve kirkerommet, til minnesamvær etter begravelser, bryllups- og dåpsfester, konserter, utstillinger, men også mange andre formål som hører med i et levende bygdesamfunn.

I 1994 ble det opprettet en egen stiftelse som skulle arbeide for å skaffe midler til formålet og bygge Kirkestua.

I 2003 kunne endelig det første spadetaket tas og grunnmuren ble påbegynt. Arkitekt Reidar Eckhoff (ved ARK19 arkitektkontor as) har vederlagsfritt tegnet bygget, og maskinentreprenør Johnsen & Stovner AS har stått for all utgraving, planering, tilbakefylling av masser etc uten å ta seg betalt. Kai Eriksen var i begynnelsen en av ildsjelene bak prosjektet med å samle penger, sammen med  Erling Birkedal som var stiftelsens leder de første 12 årene.

gave_smSparebank 1 ga oss bidrag på kr 300 000,-, Sparebankstiftelsen kr 200 000,-

Tomten ble stilt til disposisjon av Nittedal kommune. Tømmer fra kommunens skoger er blitt skåret til utvendig panel på bygget.

Flere bedrifter og enkeltpersoner støtter Kirkestua økonomisk. Men prosjektets hittil største inntektskilde er innsatsen fra alle frivillige som luker og vanner på Nittedal kirkegård hver sommer. I mange år har dette vært selve ryggraden i økonomien. Så må vi ikke glemme alle de som bruker fritiden sin som dugnadsarbeidere på selve bygget. Mange tunge løft ble tatt før bygget ble ferdig. Over 30 000 dugnadstimer er nedlagt.

wurth90Men i dag står bygget der. Selve hovedetasjen, med inngangsparti fra kirkens parkeringsplass, har et stort møte/konsertrom med 150 sitteplasser (Borghold Rud-salen), og et mindre møterom. Dessuten kjøkken med kjølerom. I tillegg er det også en peisestue med eget kjøkken og et ”Stille rom”.

Underetasjen har tjenelige lokaler for kirkegårdsarbeiderne, med tilhørende toaletter og dusjer. Dessuten er det også planlagt et hobbyverksted. Underetasjen får flere møterom, tekniske rom, garderobe etc. Det er lagt vannbåren varme i alle gulv i begge etasjene.

Et vakkert bygg som er tjenelig til mange gode formål!

For tiden øver tre kor (god akustikk), misjonsforeninger, babysang, samtale/sorggrupper, fester i kirkens regi, juletrefester, Hellige tre kongers fest, kirkekaffe, konserter og mye mye mer. Lokalene brukes også ofte av Nittedal kommune, til bisettelser, konferanser, kulturskole-konserter etc. Det arrangeres også Opera-aftener i huset.

 

- Tilbake til toppen av siden -