Våre utgivelser


                  
Nittedal Historielag utgir:

* Historisk kalender
med gamle bilder fra bygda. Kr 100.

* Skriftserie nr. 1
“Hakadalsfeltets historie fra 1946-1960”
Ole Ødegård. Kr.50.

* Skriftserie nr. 2
“Naturgrunnlaget i Nittedal”
Olav Prestvik – revidert utgave. Kr 50.

* Skriftserie nr. 3
”Fra Ullevoldsæter til Blå-skia”
Ivar Halvorsen. Kr 50.

* Skriftserie nr. 4
”Forvalter Nicolaus Magnus Widerberg
(1777-1841) En blomstringstid for
Hakadals Jernverk”. Bjørn M. Elgstøen.
Kr 100.

* Skriftserie nr 5
”Nord i Hakadal” – kart med gamle stedsnavn
+ hefte. Gundersen, Røsjø, Andersen. Kr 50.

* Skriftserie nr 6
”Døli/Løstad gjennom tidene” ved flere.
Redaktør Per Bjørn Lotherington. Kr 100.

* Skriftserie nr 7
”På dans i Hakadal og Nittedal" .
Bjørn M. Elgstøen. Kr. 100.

* Skriftserie nr 8
"Hakadal kirke 400 år" ved flere. Kr 100.

* Skriftserie nr 9
"Nittedal - Den grønne bygda" Kai Jensen. Kr 400.

* Skriftserie nr 10

   "Markaleksikon for Nittedal"

   Kari Tveøy og Erik Andrew

* Skriftserie nr 11

    "Nitedals Tændstikfabrik"

     Kai Jensen. Kr 200.

* Skriftserie nr 12

    «Historien om Nitedal Krudtværk»

     Nitedals Krudtværks Venner. Kr 400.

 

Gjennom skriftserien ønsker Historielaget å
levendegjøre, dokumentere og ta vare på minner om bygdefolkets liv og kår i tidligere tider.

Som medlem av Nittedal Historielag får du
Romerike Historielags medlemsblad «Skytilen».

Publikasjoner kan bestilles gjennom styremedlemmer.

logo

Nittedal Historielag ble stiftet i 1953 og er medlem av Romerike Historielag.

Laget har ca. 250 medlemmer.
Gjennom turer, møter, kurs og publikasjoner ønsker laget å gjøre folk kjent med bygda og bygdas historie.
Historielaget arrangerer også turer til Oslo og nabobygdene. Alle er velkomne til å delta på våre arrangementer.

Les mer

 

Nittedal Historielag er også på Facebook.
Her kan du «poste» dine egne bilder, tekst og videosnutter og bidra til å øke interessen for vårt engasjement i Nittedals historie.

Følg oss