* Bygdeboka - Gårds- og slektshistorie - B. Kirkeby

   Bind I Nittedal - Bind II Hakadal

* Nittedal og Hakadal gjennomtidene - B. Kirkeby

* Epoker av Nittedals historie – B. Kirkeby

* Nittedal kommune i 150 år - T. Christophersen

* Naturgrunnlaget i Nittedal – O. Prestvik

* Nittedal og Hakadal bondelag 1882-1982 - T. Christophersen

* Verneverdige kulturminner og kulturhistoriske miljøer – Miljøverndep.

* Gamle hus i Nittedal - Miljøverndep.

* Nordmarksfolk. Plasser og slekt gjennom 300 år - E.C.l Aabel

* Nordmarka og Nordmarksgodsets historie - O.L. Lange

* Aas i Hakadal

* Matias skytters historier -  P.C. Asbjørnsen
* Nordmarka. Eventyr og Eldorado - J. Dahl

* Søndre Nittedal Prestegjeld - S. Christie

  * Søndre Nittedal: Glimt fra de siste hundre år - P. Ruud

* Nitedals Krudtværk A/S

* Fra Ullevoldsæter til Blå-skia – I. Halvorsen

* Nittedal kirke - Ruud - Christophersen - Klafstad

* Hagen skolekrets 150 år

* Rotnes skole i 150 år - O.J. Berg

* Kirkeby skole 100 år - A. Th. Tandberg

* Freden, våren og Varingen : Varingen 1946-1996 - T. Christophersen

* Krigsår i Nittedal 1940-1945 - P. Ruud

* Milorg område 1211 Nittedal og Hakadal-Fleischer

* Gjelleråsen I.F. 50 år, Jubileumsskrift

* Hakadalsfeltets historie 1946-1960 - O. Ødegård

* Høgt opp i Hakadalen – Knut Røsjø

* Forvalter Nicolaus Magnus Widerberg (1777-1841),

   En blomstringstid for Hakadals jernverk  - Bjørn M. Elgstøen

* Idrettsglede i 100 år, Hakadal Idrettslag - Tom Christophersen

* Nord i Hakadal - Gundersen, Røsjø, Andersen

* Døli/Løstad gjennom tidene - ved flere

* Romeriksåsene – Thor Sørheim

logo

Nittedal Historielag ble stiftet i 1953 og er medlem av Romerike Historielag.

Laget har ca. 250 medlemmer.
Gjennom turer, møter, kurs og publikasjoner ønsker laget å gjøre folk kjent med bygda og bygdas historie.
Historielaget arrangerer også turer til Oslo og nabobygdene. Alle er velkomne til å delta på våre arrangementer.

Les mer

 

Nittedal Historielag er også på Facebook.
Her kan du «poste» dine egne bilder, tekst og videosnutter og bidra til å øke interessen for vårt engasjement i Nittedals historie.

Følg oss