Nittedal Historielag ble stiftet i 1953 og er medlem av Romerike Historielag.

Laget har ca. 250 medlemmer.

Gjennom turer, møter, kurs og publikasjoner ønsker laget å gjøre folk kjent med bygda og bygdas historie.
 
Historielaget arrangerer også turer til Oslo og nabobygdene. Alle er velkomne til å  delta på våre arrangementer.
 
Den årlige sommerturen går over en langhelg rundt månedsskiftet mai/juni.  
Turen kan gå til utlandet så vel som i Norge. I år arrangeres tur til Dublin 29.mai-1. juni, og til Tyskland 21.-25. august.

Alle er velkommen til å bli medlem. Interesserte kan henvende seg til kassereren eller et av de andre styremedlemmene. 

Se også innmelding!

Medlemskontingenten er kr. 150.-

Bankkonto 1295 20 02986

Organisasjonsnummer: 979 396 724

 

butt