Nittedal Historielag ble stiftet i 1953 og er medlem av Romerike Historielag.

Laget har ca. 250 medlemmer.

Gjennom turer, møter, kurs og publikasjoner ønsker laget å gjøre folk kjent med bygda og bygdas historie.
 
Historielaget arrangerer også turer til Oslo og nabobygdene. Alle er velkomne til å  delta på våre arrangementer.
 
Den årlige sommerturen går over en langhelg rundt månedsskiftet mai/juni. Turen kan gå til utlandet så vel som i Norge.

I år arrangeres tur til Vestlandet 25.-27.mai (AVLYST), og til England 31.aug.-4.sept.

Alle er velkommen til å bli medlem. Interesserte kan henvende seg til kassereren eller et av de andre styremedlemmene. 

Se også innmelding!

Medlemskontingenten er kr. 200.-

Bankkonto 1295 20 02986

Organisasjonsnummer: 979 396 724

 

Som medlem av Nittedal Historielag får du

Romerike Historielags medlemsblad «Skytilen».

Publikasjoner kan bestilles gjennom styremedlemmer.

 

 

butt

logo

Nittedal Historielag ble stiftet i 1953 og er medlem av Romerike Historielag.

Laget har ca. 250 medlemmer.
Gjennom turer, møter, kurs og publikasjoner ønsker laget å gjøre folk kjent med bygda og bygdas historie.
Historielaget arrangerer også turer til Oslo og nabobygdene. Alle er velkomne til å delta på våre arrangementer.

Les mer

 

Nittedal Historielag er også på Facebook.
Her kan du «poste» dine egne bilder, tekst og videosnutter og bidra til å øke interessen for vårt engasjement i Nittedals historie.

Følg oss